Inomhusklimat och hållbarhet

Energieffektivitet & miljöansvar

På Uni3 är vårt engagemang för ekologisk hållbarhet tydligt i både vår byggnads- och driftsarbete. Vi prioriterar energieffektiva lösningar och använder avancerade värmepumpar och vätskekylare för att optimera ett bra inomhusklimat på hela campus.

I samarbete med våra elleverantörer säkerställer vi att el som inhandlas av Uni3 är märkt med BRA miljöval.

Uni3:s fastighetsförvaltning arbetar för att upprätthålla kontinuerliga förbättringar inom energieffektivitet, avfallshantering och minskning av koldioxidutsläpp. De material som valts för våra byggnader följer våra stränga certifieringskrav, med tonvikt på hållbarhet och eliminering av farliga ämnen. Detta engagemang sträcker sig även till våra ombyggnationer.

Vårt proaktiva tillvägagångssätt för energihantering innefattar regelbunden övervakning för potentiella ineffektiviteter, justering av temperatur baserat på externa och interna förhållanden samt identifiering av möjligheter att spara energi. Fordon och arbetsutrustning som änvänds I fastighetsförvaltningen väljs ut baserat på deras minimala konsumtion och fossilfria egenskaper.

Miljöbyggnadscertifiering: ett åtagande för hållbart byggande

Uni3 innehar stolt Miljöbyggnadscertifieringen, ett bevis på vårt engagemang för miljömässig hållbarhet. Miljöbyggnad, ett välkänt svenskt miljöcertifieringssystem, har erkänt över 2 300 byggnader för deras miljövänliga praxis och prestanda. Denna certifiering säkerställer att en byggnads miljöinsatser och prestanda genomgår en noggrann utvärdering av en oberoende tredje part. Systemet hanteras och utvecklas kontinuerligt av Sweden Green Building Council, Sveriges främsta organisation för hållbart samhällsbyggande.

Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad utvärderar sexton olika indikatorer, var och en granskad av oberoende experter. För nya konstruktioner och renoveringar genomförs en uppföljning inom tre år för att säkerställa fortsatt efterlevnad och prestanda. Viktiga aspekter av utvärderingen inkluderar övervakning av en byggnads energiförbrukning för att säkerställa att den förblir inom optimala gränser, bedömning av den termiska balansen för att förhindra överdriven värmevinst eller -förlust och verifiering av användningen av miljövänliga energikällor.

På Uni3 går vår roll som fastighetsägare utöver enbart ägande. Vi är djupt engagerade i arbetet med miljö kring våra fastigheter och säkerställer att våra byggnader inte bara minimerar sitt ekologiska fotavtryck utan också tillhandahåller en bekväm och hållbar miljö för alla hyresgäster och besökare.

Läs mer om Miljöbyggnadscertifieringen här.

Optimering av inomhuskomfort och säkerhet

Inomhusklimatet är en hög prioritet för oss för att säkerställa trivsel för våra hyresgäster och besökare. Vi mäter luftkvalitet, bedömer ventilationseffektivitet och säkerställer att radonnivåerna ligger inom tillåtna gränser. Den mängd dagsljus som tar sig in i byggnaderna, som naturligtvis är avgörande för våra hyresgästers komfort, övervakas också för att upprätthålla godkända och rekommenderade nivåer.

 

Klimatkontroll och komfort

Att förstå och optimera inomhusklimatet är avgörande för både produktivitet och välbefinnande.

Så här säkerställer vi en bekväm miljö på Uni3:

Ventilationssystem:
Våra utrymmen använder FTX-ventilationsenheter, som är fläktstyrda till- och frånluftssystem utrustade med värmeåtervinning. Detta avancerade system använder en värmeväxlare för att utnyttja värmen från frånluften, och använder den för att värma den inkommande friska luften. Fördelarna med detta system är många: det säkerställer minskad energiförbrukning, ger dragfri och filtrerad luft och erbjuder exakt kontroll över luftutbytet.

Temperaturreglering:
Vi kalibrerar våra temperaturinställningar baserat på arbetsplatsmiljöstandarder, hyresgästers preferenser och övergripande komfort. När rumstemperaturen stiger en grad över inställningspunkten ökar systemet luftcirkulationen. Om detta inte räcker behandlas luften med kyla för att uppnå önskad temperatur. Tvärtom, om temperaturen sjunker en grad under inställningspunkten, minskar luftcirkulationen och radiatorventilerna öppnas för att släppa igenom värme.

Sommaren och varma dagar:
Under de varmare månaderna arbetar våra ventilationsenheter med reducerat flöde under natten, vilket utnyttjar den kallare externa luften för att reglera inomhustemperaturen. Denna strategi minimerar användningen av komfortkylning under dagtid.

Om solen lyser in:
För att ytterligare förbättra klimatet inomhus och minska behovet av kylning, har vi installerat klimatgardiner. Dessa är designade för att reflektera solens strålar, förhindra överdriven värmeuppbyggnad inuti byggnaden och säkerställa behaglig miljö.

Allmänt underhåll av campus

På Uni3 är konsekvent och noggrant underhåll av största vikt. Vårt åtagande är att möta och överträffa de standarder som sätts av certifieringar, tillsynsmyndigheter och våra hyresgästers förväntningar när det gäller kvalitet, komfort och effektivitet.

Istället för att byta ut något vid första tecken på slitage, strävar vi efter att förlänga livslängden på våra saker. Genom att snabbt och effektivt ta itu med problem bidrar vi till en hållbar verksamhet.

Vi arbetar för att bibehålla höga standarder för underhåll och se till att våra installationer fungerar korrekt och säkert. Genom förebyggande underhållsplanering schemalägger vi underhållsarbete väl i förväg, för att säkerställa den fortsatta kvaliteten och värdet på vårt campus – vilket omfattar både materiella och immateriella tillgångar.

För att garantera de högsta standarderna dokumenterar vi noggrant alla underhållsaktiviteter och genomför översyner kontinuerligt. Vi anpassar också vårt tillvägagångssätt baserat på de unika kraven i varje campusområde.