Om Uni3

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 2300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Läs mer

Miljöbyggnad Silver Certifierad

Bra miljöval betyder:

 

Bra Miljöval är ett oberoende miljömärke som bidrar till en hälsosammare natur och
färre farliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och
kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Läs mer

Bra Miljöval Engeri