Ändra byggnad i rullistan för att visa relevant information

Belysning

 • I allmänna utrymmen aktiverar rörelsedetektorer ljuset till maximal ljusstyrka.
 • Där ljusbrytare finns, justera ljusintensiteten genom att hålla knapp 1 intryckt.
 • Ett kort tryck på knapp 1 sätter på ljuset och stänger av det. Vissa rum kan ha olika ljusfunktioner. Alla ljus stängs av när byggnadens inbrottslarm är aktiverat.

Besöksadress

Pumpgatan 3, 417 55 Göteborg

Brandskydd och brandlarm

Uni3’s lokaler är utrustade med ett omfattande brandskydds- och utrymningslarmssystem för att snabbt varna alla berörda personer vid en nödsituation eller brand.

Detaljer för larmaktivering:

 • Larmsystemet sköts sekvent, vilket säkerställer att endast de direkt berörda och närliggande områdena larmar, för att minimera onödiga massutrymningar.
 • Ett larm från en enskild detektor på våning 0 utlöser evakueringslarmet enbart för den våningen.
 • Larm från två detektorer aktiverar evakueringslarmet för våningarna 1–3, tillsammans med ett röstbaserat utrymningsmeddelande.
 • Detektorer på våningarna 1–3 utlöser evakueringslarmet för dessa våningar och ett röstbaserat larm.
 • Detektorer på våningarna 4–4.5 aktiverar evakueringslarmet endast för dessa nivåer.
 • Aspirationssystemet utlöser evakueringslarmet för våningarna 1–4.5.
 • Larm i trapphus, hisschakt och brandtekniska paneler (BFT) utlöser evakueringslarm på alla våningar.
 • Aspirationssystemet i ljusgården aktiverar evakueringslarmet för våningarna 1–4.5.
 • Hissar kommer att åka ner till bottenvåningen och stanna där tills de återställs.

Första hjälpen och hjärtstartare

Våning 0

Hjärtstartare: Placerad vid hissarna.
Första hjälpen-kit: Finns i bilgaraget och vid bilhissen.

 

Våning 1

Hjärtstartare: Positionerad vid snabbgångarna.
Första hjälpen-kit: Finns vid toaletterna i loungen, ”back of house”-toaletterna och i 3D-skrivarutrymmet.

 

Våning 2

Hjärtstartare: Belägen vid hissarna.
Första hjälpen-kit: Två tillgängliga, ett i varje toalettutrymme.

 

Våning 3

Hjärtstartare: Placerad vid hissarna.
Första hjälpen-kit: Två tillgängliga, ett i varje toalettutrymme.

 

Våning 4

Hjärtstartare: Positionerad vid hissarna.
Första hjälpen-kit: Finns i förberedelserummet för målning (med ögonskölj) och i verkstaden.

 

Våning 5
Första hjälpen-kit placerat nära trappan.

Gäst-WIFI

WIFI-namn: Uni3_Guest

Du behöver godkänna villkoren i en webbläsare innan du får tillgång till internet.

Geely Design Center Göteborg house rules

 • Kontakt vid nödsituationer: Vid akuta säkerhets-, trygghets- och fastighetsrelaterade ärenden, kontakta Uni3 Kontaktcenter på 010-470 50 80 (tillgängligt dygnet runt).
 • Fastighetsproblem: Rapportera eventuella fel i fastigheten omgående via våra rapporteringssystem för att förhindra ytterligare problem.
 • Matkonsumtion: Ät endast i utrymmen avsedda för detta, såsom kök och loungeområden, för renlighet och hygien.
 • Rökförbud: Rökning är förbjuden i hela byggnaden och i närheten av ingångar, i enlighet med lagstiftningen. Särskilda rökområden finns tillgängliga på campus.
 • Öppen eld: Öppen eld är helt förbjudet inomhus.
 • Hantering av farliga ämnen: Använd och förvara farliga eller kemiska produkter endast på angivna platser och följ de tillhandahållna riktlinjerna.
 • Glasytor: Undvik att skriva på eller använda glasväggar och fönster som whiteboards.
 • Fönsterrestriktioner: Undvik att placera papper på fönster som vetter utåt.
 • Elfordon och batterier: Förvara eller ladda inte elcyklar, elscootrar eller batterier i kontorsutrymmen. Använd avsedda områden på grund av brandrisk.
 • Infrastrukturändringar: Flytta inte pelare med elektriska eller nätverksanslutningar utan fastighetsägarens godkännande.
 • Klimatgardiner: Placera inte föremål nära fönster för att inte störa funktionen hos de automatiska gardinerna. Skador på grund av oaktsamhet kan leda till kostnader för ansvarig hyresgäst.
 • Elektriska apparater: Se till att alla elektriska enheter bär CE-märket (Conformité Européenne). Användning av icke-godkända apparater är inte tillåten. Var medveten om skillnaden mellan det europeiska märket CE och symbolen för ”China Export” CE.

Conformité Européenne mark vs a China Export mark

 • Elektriska installationer: Alla tillfälliga eller permanenta elektriska installationer kräver förhandsgodkännande från fastighetsägaren.
 • Teknisk utrustning: Innan du använder någon teknisk utrustning som kräver installation, se till att du har fastighetsägarens godkännande.
 • Kontorsändringar: Hyresgäster måste få fastighetsägarens godkännande innan de gör större förändringar, såsom att flytta eller ta bort väggar. För frågor om ändringar i ditt kontor, klicka här.
 • Byggnadens fasad: Att sätta upp affischer, plakat eller liknande föremål på byggnadens fasad är förbjudet utan fastighetsägarens godkännande.
 • Förvaring: Det är inte tillåtet att förvara föremål som cyklar, sparkcyklar eller lådor i entréer, allmänna utrymmen, trapphus eller receptionsområden på grund av brandsäkerhetskrav och evakuering.
 • Garage: Parkera endast på anvisade platser. Se till att du har nödvändiga tillstånd för dessa utrymmen. Undvik tillfällig parkering utanför markerade områden.

In – och utcheckning för besökare

Alla besökare behöver checka in vid disken i receptionen på Design Centers och bli godkända av en värd innan de passerar genom grindarna. Värdar ska alltid hämta besökare och eskortera dem in i byggnaden under besöket.

Besökare ska checka ut vid disken och lämna tillbaka besöksbrickorna till receptionen efter besöket.

Klimatgardiner

 • Positionerade på västra, södra fasaderna och östra sidan på våning 1, är dessa gardiner utrustade med individuella ljussensorer.
 • När solljuset överstiger den inställda ljuströskeln, sänks gardinerna efter en 5-minuters fördröjning.
 • Om ljuset är under tröskeln, dras de upp med en 30-minuters fördröjning. Manuella justeringar för gardinerna är tillgängliga.

Logistikpolicy

Geely Design Center Gothenburg hanterar sin egen varumottagning. Leverera varor till Pumpgatan 3. Lossningszonen är belägen i garaget.

För detaljerad information om varumottagningspolicyn, kontakta Geely Design reception.

Posttjänst

Inkommande brev: Leveranser görs till CEVT-receptionen för upphämtning.

Utgående brev: Hantera alla utgående brev via CEVT-receptionen.

Expressleverans: För snabbfrakt, kontakta CEVT-receptionen.

Samlingsplats

Samlingsplatsen är belägen vid Hugo Hammars kaj.

Klicka här för att se detaljer om evakuering

Tillgänglighetsinformation

 • Huvudingången är tillgänglig via receptionsområdet.
 • Om du har en tilldelad parkeringsplats är byggnadens ingång genom garaget.

Varuautomater

För din bekvämlighet finns en varuautomat i lunchområdet.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 2300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Läs mer

Miljöbyggnad Silver Certifierad

Bra miljöval betyder:

 

Bra Miljöval är ett oberoende miljömärke som bidrar till en hälsosammare natur och
färre farliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och
kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Läs mer

Bra Miljöval Energi