Office client change request

Riktlinjer för lokalanpassning

 

I enlighet med hyresavtalet behöver hyresgäster få ett skriftligt godkännande från hyresvärden innan det görs några ändringar med den hyrda lokalen. Hyresgäster ansvarar för eventuella tillägg eller ändringar som görs för deras verksamhet inom lokalen som kräver underhåll och reparationer även efter hyresavtalet upphör. Ur hyresvärdens perspektiv är det kritiskt att upprätthålla fastighetsgarantier, följaktligen godkänns endast leverantörer angivna av hyresvärden för önskemål om ändring av kunder. Om du har frågor eller vill göra ändringar, kontakta fastighetsägaren.

 

Representanter för hyresgäster bör fylla i formuläret för installationsförfrågan och skicka det till: facility@uni3bygeely.com.