Uni3 by Geely

Wood
Fire
Earth
Metal
Water

Om Uni3 och Lindholmen – ett område för innovatörer

Kliv in hos oss på Uni3, Lindholmens dynamiska nav för innovatörer och visionärer. Detta unika campus erbjuder ett omfattande område av kontorslokaler, konferenslokaler och tjänster därtill. Förutom konferenslokaler och coworking-områden, fungerar Uni3 som ett centrum för mat och avkoppling och har ett stort utbud av restauranger, lokaler för events och ett hotell.

 

Beläget i hjärtat av Göteborg, står Uni3 som en central del i Lindholmen-områdets dynamiska förvandling som skett. Lindholmen, en tidigare gammal varvsplats, är nu en populär knutpunkt för innovation som ofta jämförs med Silicon Valley. Som en del av denna utveckling lägger Uni3 fokus på öppenhet och samarbete.

Vår filosofi: innovation genom mångfald

På Uni3 förstår vi att när människor trivs, blomstrar kreativiteten. I rätt miljö kan enkla koncept förvandlas till nyskapande innovationer. Det är där olika perspektiv, talanger och ambitioner möts och främjar en miljö där 1+1=3. Vår värdegrund är rotad i att främja samarbete, bygga broar mellan det lokala och det globala, samtidigt som vi främjar öppenheten.

Historiskt fotavtryck

Efter Geelys köp av Volvo Cars 2010, började konceptet för Uni3 ta form 2017. Medan Geelys närvaro i Göteborg ökade avsevärt, växte behovet av dedikerade kontorslokaler. Bygget påbörjades 2018 och 2020 var den första byggnaden klar. Fyra ytterligare byggnader tillkom mellan 2020 och 2023 – den sista ska slutföras år 2024.

Inspirerad av naturen, utformad i en vacker symbios av funktion och form. Uni3 andas öppenhet och innovation.

Fakta och siffror

Med sex byggnader är Uni3 en innovativ hubb för nästan 3 500 yrkesverksamma och cirka 100 företag.

Designkonceptet:

en fusion av arv och innovation

 

Genom att hämta inspiration från rika kulturella influenser, väver designkonceptet för Uni3 samman essensen av två stora traditioner. De fem kinesiska elementen trä, eld, jord, metall och vatten – är harmoniskt integrerade med Sveriges flera hundra år gamla glasarv. Resultatet är en samling fantastiska byggnader, var och en insvept i olika färgat glas, som alla står på en solid grund av tegel som symboliserar jorden.

Moderna och ljusa volymer av glas reser sig från en solid grund av tegel, vilket påminner om Lindholmens historia.

Arv och partnerskap: en bro över århundraden av samarbete

 

Kina och Sverige delar en rik historia av samarbete. Redan 1731 seglade skepp från Göteborg till Kina, vilket inledde århundraden av handel och partnerskap. Inledningsvis fokuserade man på eftertraktade varor som siden, te och porslin. Med tiden utvidgades våra band till områden som forskning, utveckling och kulturella utbyten.

 

Uni3 representerar det senaste kapitlet i denna gemensamma resa, som för samman Göteborg och Kina genom entreprenörskap och innovation. Det är ett bevis på vårt gemensamma arv, som sträcker sig från den livliga handeln på 1700-talet till dagens avancerade bilindustri. Verkligen en blandning av östligt och västligt kulturarv.