Säkerhet och Trygghet

Uni3 Contact Center

24/7

+46 (0)10-470 5080

För säkerhet och anläggningsfrågor är du välkommen att ringa Uni3 kontaktcenter när som helst.

Frågor om individuell accesshantering

För individuell åtkomstfråga, kontakta Uni3 Front Desk på  frontdesk@uni3bygeely.com eller ditt företags reception.

Uni3 säkerhetsteam

För andra icke-brådskande frågor på företagsnivå, vänligen skicka ett mail till security@uni3bygeely.com

Säkerhetssystem

Inbrottsskydd

● Fastigheten skyddas av ett omfattande inbrottsskydd.
● Systemet är indelat i olika säkerhetszoner, vilket möjliggör för hyresgästerna att säkra sina egna utrymmen efter sina behov.
● Vid larm tar en larmcentral, som är bemannad dygnet runt, emot larmet och vidtar omedelbara åtgärder.

Kameraövervakning

Uni3 campus är under kameraövervakning för ökad säkerhet och trygghet..
För frågor relaterade till integritet/GDPR, vänligen läs vår integritetspolicy.

Till integritetspolicyn

Kommunikationssystem vid nödfall

Hissar
Alla hissar är utrustade med ett tvåvägskommunikationssystem. Genom att hålla ner den avsedda knappen i minst 3 sekunder kopplas du direkt till larmcentralen för assistans relaterad till hissen.

Handikapptoaletter (RWC):
Varje RWC är utrustad med ett nödlarm. Aktivering av detta larm utlöser en signal utanför toaletten. I områden där Uni3 ansvarar för säkerheten, notifieras även larmcentralen vid utlöst larm.

Evakuering och brandskydd

Evakuering – så här ska du agera

Larm:
När du hör ljudet av ett brand- eller evakueringslarm på ditt våningsplan, påbörja omedelbart evakueringoch använd alltid din närmsta nödutgång..

Samlingsplats:
Fortsätt till den angivna samlingsplatsen vid Hugo Hammars kaj. Se den bifogade bilden nedan för exakt plats.

Evakueringsvägar:
Vid utlöst brand- eller evakueringslarm kommer hissarna stängas av pga. säkerhetsskäl. Använd trapporna för att säkert lämna byggnaden.

Kontaktvägar vid utrymning:
Räddningstjänsten kontaktar fastighetsägaren vid utrymningslarm. Uni3’s fastighetsteam kontaktar Front Desk under öppettiderna.

För era utrymningsledare: Allvarliga observationer rapporteras till Front Desk om de befinner sig på återsamlingsplatsen.

Front Desk personal kommer att bära gröna västar med Uni3 by Geely-loggan och en skylt med loggan och texten ”EVACUATION LEADERS”.

När du kommer till återsamlingsplatsen, vänta på ytterligare instruktioner från Front Desk personal om att det är okej att gå tillbaka in i byggnaden igen.

Utanför öppettiderna: En person per företag lämnar återsamlingsplatsen om det finns nödvändig och allvarlig information som anses väsentlig för en räddningsinsats som behöver överlämnas till räddningsledaren från räddningstjänsten. Därefter återvänder personen till återsamlingsplatsen igen.

Det är viktigt att resterande personer kvarstannar vid återsamlingsplatsen för att undvika folksamlingar runt räddningstjänsten som kan störa räddningsarbetet.

En representant från Uni3’s fastighetsteam kommer att informera på återsamlingsplatsen om att det är okej att gå tillbaka in i byggnaden igen.

 

 

Brandsäkerhet och skydd på Uni3

Omfattande larmsystem:
På Uni3 är säkerheten för våra hyresgäster av yttersta vikt. Vi har implementerat ett toppmodernt brand- och evakueringssystem för att säkerställa snabba varningar vid en nödsituation eller brand. Dessutom är alla Uni3s byggnader utrustade med ett omfattande brandlarm och sprinklersystem.

Sektionerade larmområden
Det är viktigt att förstå att vårt larmsystem fungerar i sekvenser. Detta säkerställer att endast de områden som direkt påverkas och deras närmaste omgivning kommer att utlösa brand- och evakueringslarmet. Detta tillvägagångssätt är avsiktligt för att förhindra onödiga massutrymningar och säkerställa en mer organiserad uppsamling.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA):
Alla hyresgäster ska aktivt delta i sitt eget Systematiska Brandskyddsarbete (SBA) som är en lagstadgad skyldighet genom ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO). För en djupare förståelse om SBA, besök Brandskyddsföreningens webbplats.

Inkluderande evakueringsplaner:
Varje hyresgäst uppmanas att etablera protokoll som tar hänsyn till personer med olika behov under brandlarm och utrymning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bestämmelser för rullstolsanvändare, personer med syn- eller hörselnedsättning.

Detaljerad information:
För information om hur brandlarmet fungerar i ditt tilldelade utrymme, vänligen gå till sidan för din specifika byggnad och läs under avsnittet ”Brandskydd och brandlarm”.

Det är förbjudet att använda aerosolspray på toaletter, t.ex hårspray, spraydeo, torrschampoo, eftersom detta kan utlösa brandlarmet.

Brandlarm i Uni3 Main Building

Bestäm ditt område i Uni3 Huvudbyggnaden här, för att se vilket område du befinner dig i.

Område ABC
Denna del av fastigheten Består av 14 våningar, en källare (våning 0).

Systemet i detta område av byggnaden fungerar på samma sätt som systemet i område DE när det gäller hur brand- och utrymningslarmet aktiveras på de enskilda våningsplanen.

I Teatern finns det både sirener och ett talande brand- och utrymningslarm.

Larmdetaljer

Våning 1: När detektorer utlöses aktiveras utrymningslarmet på plan 1 och det talade utrymningslarmet på plan 1 och 2 samt inne i Teatern.

Våning 2: När detektorer utlöses aktiveras utrymningslarmet på plan 1 och 2 och det talade utrymningslarmet på plan 1 och 2 samt inne i Teatern.

Teatern: När detektorer utlöses aktiveras utrymningslarmet på plan 1 till 6 samt det talade utrymningslarmet på plan 1 och 2 samt inne i Teatern.

Område DE

Denna del av fastigheten består av 8 våningar och en källare (våning 0).

Larmdetaljer
Våning 0: Utrymningslarmet aktiveras om en (1) eller flera detektorer utlöses.

Våningarna 0.5-1.5: Utrymningslarmet aktiveras om en (1) eller flera detektorer utlöses. Det kommer också aktiveras om minst två (2) detektorer på våning 0 utlöses. Förutom utrymningslarmet finns även ett talade evakueringslarm (på svenska och engelska) som är exklusivt för dessa våningar.

Våning 2: Utrymningslarmet aktiveras om om en (1) eller flera detektorer utlöses.
Våningarna 3-8: Utrymningslarmet aktiveras om om en (1) eller flera detektorer utlöses på våningsplanet eller minst två (2) på våningen nedanför utlöses.

Viktigt: Oavsett var du befinner dig, om du hör ett evakueringslarm eller talmeddelande, lämna byggnaden lugnt och skyndsamt genom närmsta nödutgång och bege dig till återsamlingsplatsen.

Brandlarm i Geely Design Center Göteborg

Övergripande: Byggnaden är utrustad med ett brand- och evakueringssystem för att snabbt varna alla vid nödsituationer.
Larm: Larmsystemet är utformat för att varna de områden som direkt påverkas och deras närmaste omgivning, för att förhindra onödiga massutrymningar och säkerställa en mer organiserad utrymning och uppsamling.

Larmutlösare:
Våning 0: . Utrymningslarmet aktiveras om en (1) eller flera detektorer utlöses.
Våningarna 1-3: Utrymningslarmet samt talande evakueringslarm aktiveras om en (1) eller flera detektorer utlöses på våningsplanet eller minst två (2) på våning 0 utlöses.

Våningarna 4-4.5: Utrymningslarmet aktiveras om en (1) eller flera detektorer utlöses.
Aspirationssystem: Vid utlöst detektor aktiveras utrymningslarmet för våning 1-4.5.

Utlöst larm i trapphus, hissar, schakt och brandskyddspaneler (BFT) aktiverar utrymningslarmet på alla våningsplan.

Vid utlöst brand- eller evakueringslarm kommer hissarna stängas av pga. säkerhetsskäl. Använd trapporna för att säkert lämna byggnaden.

Brandlarm i Lynk & Co-byggnaden

Övergripande: Byggnaden är utrustad med ett brand- och evakueringssystem för att snabbt varna alla vid nödsituationer.

 

Våning 0–1: Utrymningslarmet aktiveras om en (1) detektor utlöses.

Våning 2–5: Utrymningslarmet aktiveras om en (1) detektor utlöses.

Om två (2) eller fler detektorer utlöses kommer utrymningslarmet aktiveras på samtliga våningsplan.

Larmknappen på brandpanelen aktiverar utrymningslarmet på samtliga våningsplan.

Säkerhetsmedvetenhet

Otillåten access – Tailgating

Tailgating är när en obehörig person som saknar access tar sig in i en fastighet eller säkert/begränsat område genom att följa med in efter en behörig person som har access.

Åtgärder:Om någon går in utan att använda sitt accesskort, be dem visa sitt accesskort. Om de inte kan uppvisa sitt accesskort, meddela din chef och Uni3 säkerhetsavdelning.

Viktigt:

 • Släpp aldrig in eller ut personer med ditt accesskort, man ska alltid använda sitt eget accesskort!
 • Förvara aldrig pin-kod tillsammans med accesskort.
 • Bär ditt passerkort synligt.
 • Ditt passerkort är personligt och får inte lånas ut.

Piggybacking

Piggybacking är när en behörig person (dvs. en person med access) medvetet tilllåter en obehörig person komma in i en fastighet eller säkert/begränsat område med dem, till exempel genom att hålla en dörr öppen.

 

Åtgärder: Var uppmärksam och se till att endast behöriga personer kommer in i fastigheterna eller säkert/begränsat område. Rapportera  observationer av piggybacking till din chef och Uni3 säkerhetsavdelningen.

Ytter- och innerdörrar

Det är viktigt att säkerställa alla in- och utgångspunkter i byggnaden.

 

Åtgärder: Se alltid till att dörrar och fönster är stängda om de inte är övervakade. Rapportera eventuella sårbarheter, som problem med låsmekanismer, enligt rutinen för felanmälan.

Generell säkerhetsinformation

Viktig information:

 • Fastigheterna är välutrustade med säkerhetssystem för att säkerställa en trygg och säker miljö för alla som vistas här.
 • Var alltid försiktig i en nödsituation och tänk på säkerheten först. Lär känna byggnadens säkerhetsregler och var nödutgångarna finns.
 • När nödnumret (112) och någon typ av nödpersonal blivit tillkallad, ring Uni3:s kontaktcenter på +46 (0)10-470 50 80. Om möjligt kan då personal i receptionen eller säkerhetspersonal stödja räddningsarbetet och utkallad nödpersonal med access och platsinformation.
 • Utbildning och information om hur du bör agera vid en attack: Så bör du agera vid terrorattentat (msb.se)
 • Information om var du hittar närmaste skyddsrum, klicka på denna karta, sök på adressen och välj avstånd: Skyddsrumskarta (msb.se)

Vid brand eller andra nödsituationer

I händelse av brand eller andra nödsituationer:

Larma, släcka, rädda: Prioritera alltid din egen säkerhet först.

 1. Rädda och/eller varna personer i omedelbar fara.
 2. Larma: Ring nödnumret (112) från en säker plats. Ange adress, byggnad och våningsplan, vad som har hänt och andra viktiga detaljer. Stanna kvar på linjen tills du blir tillsagd att lägga på.
 3. Släck: Om det kan utföras säkert, försök att släcka branden och se till att du undviker att andas in rök. – Men utsätt dig inte för fara!
 4. Evakuera: Använd närmaste nödutgång för att lämna byggnaden och ta dig till den återsamlingsplats som är avsedd för din byggnad.
 5. Kontakta Uni3: Ring Uni3:s kontaktcenter på +46 (0)10-470 50 80. Om möjligt kan då personal i receptionen eller säkerhetspersonal stödja räddningsarbetet och utkallad nödpersonal med access och platsinformation.
 • Ring alltid 112 omedelbart.
 • Sekundärt och efter att du ringt 112, om möjligt, ring 010 470 5080 för att meddela Uni3 att nödpersonal är på väg. Under ordinarie arbetstid kopplas detta nummer direkt till Front Desk.

Om ambulans behövs på Uni3

När någon är i nöd är det avgörande att agera snabbt och effektivt. Här är en guide på vad du ska göra:

 1. Ring alltid 112 omedelbart.
 2. Sekundärt och efter att du ringt 112, om möjligt, ring 010 470 5080 för att meddela Uni3 att nödpersonal är på väg. Under ordinarie arbetstid kopplas detta nummer direkt till Front Desk.

 

Utse en kontaktperson

Utse någon från ditt team eller i närheten för att möta ambulanspersonalen vid byggnadens ingång. Kom ihåg att nödpersonalen inte kommer att ha accesskort för att komma in eller röra sig i byggnaden.

 

Hänvisa ambulansen till rätt ingång

Hänvisa nödpersonalen till huvudingången för din specifika byggnad för snabb åtkomst.

Användning av hissar för bår

Uni3 Main Building: Alla hisshallar i huvudbyggnadenhar en hiss som kan transportera en ambulansbår. För att kalla på den större hissen, är det viktigt att först trycka på knappen förrörelsehindrade, följt av knappen för önskat våningsplan.
Lynk & Co Byggnaden: Den vanliga hissen kan transportera en ambulansbår.
Geely Design Byggnaden: Använd bilhissen för att transportera en bår.

Prioritera alltid patientens välbefinnande och se till att kommunikationen med nödpersonalen är tydlig. Gör dig bekant med dessa steg för att vara förberedd i händelse av en nödsituation.

Hot via telefon

 • Behåll lugnet och fortsätt prata med inringaren.
 • Gå till ett avskilt rum eller område.
 • Försök hålla igång samtalet och få en till person att lyssna på samtalet tillsammans.
 • Lyssna noga.
 • Var vänlig och artig mot personen.
 • Avbryt inte personen.
 • Försök ta reda på varför hotet riktas mot företaget/personen.
 • Följ checklista nedan och anteckna så mycket som möjligt.
Checklista Svenska – Hot via telefon