Parkering hos Uni3

Allmänna parkeringsalternativ nära Uni3

Lindholmens allmänna fordonsparkering:
För de som inte har en tilldelad parkeringsplats i Uni3-garaget finns det allmänna parkeringsalternativ i närheten genom Parkering Göteborg.

Läs mer

Lindholmens parkeringstillstånd:
Frekventa parkerare kan överväga att skaffa ett Lindholmens Parkeringstillstånd från Parkering Göteborg för extra bekvämlighet.

Läs mer

Uni3 Garage – bilparkering

Tillgänglighet
Uni3-garaget erbjuder ett flertal parkeringsplatser som är tillgängliga för uthyrning till hyresgäster.

Åtkomstbegränsningar
Endast godkända användare har tillgång till garaget. Obehöriga bilar kan nekas tillträde eller bogseras bort på ägarens bekostnad.

Parkeringstillstånd
Om du har säkrat en parkeringsplats i Uni3-garaget måste du skaffa ett parkeringstillstånd. Detta kan erhållas från Uni3:s Front Desk eller din företagsreception.

Numret på ditt parkeringstillstånd matchar din tilldelade parkeringsplats. Detta nummer är också markerat på garagegolvet för enkel identifiering.

Visa ditt tillstånd
Se till att ditt parkeringstillstånd är visas tydligt när du parkerar i garaget. Detta hjälper till att undvika förväxlingar och eventuell borttagning av fordonet.

Problem med parkeringstillstånd
Om du stöter på några problem med ditt parkeringstillstånd eller plats, vänligen rapportera det till Uni3:s Front Desk eller din företagsreception.

Kontrollavgift
Kontrollavgift kommer att utdelas på fordon som parkerar utan tillstånd på annans förhyrda parkeringsplats eller utanför markerad plats.

Magasinering i garaget
All typ av magasinering är förbjuden i garaget.

Uni3 Garagekarta
För en detaljerad layout av garaget och för att lokalisera din parkeringsplats, se Uni3 garagekarta.
Kartan
Se till att du parkerar på din tilldelade plats för att undvika problem. Om du ser något ovanligt beteende eller bilar som inte borde vara där, meddela oss omedelbart.

Kontakta front desk

Tillfälliga parkeringsriktlinjer – 30 minuter

Plats:
För kortvariga parkeringsbehov finns tillfälliga parkeringsplatser tillgängliga utomhus längs Pumpgatan på Uni3 campus. Dessa platser är avsedda främst för snabba upphämtningar och avlämningar.

Varaktighet:
Fordon får parkeras på dessa platser i maximalt 30 minuter.

Åtgärd:
Var uppmärksam på tidsgränsen. Om ett fordon står parkerat på dessa platser längre än de tillåtna 30 minuterna, kan du råka ut för parkeringsböter.

Cykelparkering

Parkeringsmöjligheter
Om du tar din cykel till Uni3 Campus finns det två huvudsakliga parkeringsalternativ: inom de anvisade områdena i garaget eller vid utomhusparkeringsplatserna runt byggnaden.

Garage parkering
Entré: Cyklister och elskoterförare bör använda ingången Planetgatan 2 för att komma åt Uni3-garaget.

Hur man använder cykelentrén:

  1. Vänta på din tur. Se till att cykelgrinden är stängd innan du använder ditt accesskort.
  2. Visa ditt accesskort för kortläsaren; cykelgrinden öppnas automatiskt.
  3. Gå igenom den roterande delen medans du leder din cykel genom cykelgrinden.

Om du är medbeten om att du har en extra bred cykel och den inte får plats genom cykelgrinden, vänligen kontakta oss på security@uni3bygeely.com

Plats: Väl inne ska cyklar och elskotrar parkeras på förutbestämda utrymmen, och se till att de är säkert placerade i cykelställen.

Laddning: Om din cykel har ett batteri som behöver laddas kan du göra det i garaget. Endast de speciella laddboxar som tillhandahålls ska dock användas. För att låsa och låsa upp dessa laddboxar, använd ditt personliga passerkort. Kom ihåg att det är obligatoriskt att låsa lådan när du laddar batterierna.

Garagekartan

Utomhusparkering
Platser: Flera platser är tilldelade för cykelparkering utomhus på Uni3 Campus.
Inomhus
Karta: För att hitta den bästa platsen för din cykel och för att få en omfattande översikt av utomhusparkeringen, klicka här för att se kartan över utomhusparkeringen.

Campuskartan

Se alltid till att du parkerar på de anvisade platserna för att upprätthålla ordning och undvika olägenheter. Om du märker några misstänkta aktiviteter eller obehöriga fordon, vänligen rapportera dem omedelbart. Cykla säkert!

Moped- och motorcykelparkering

Parkeringsalternativ
Om du tar dig till Uni3 Campus med en moped eller motorcykel kan du välja att parkera antingen på de avsedda områdena inom garage.

Ingång

Infarten för mopeder och motorcyklar till Uni3-garaget är densamma som för bilar. Alla motorfordon, inklusive mopeder och motorcyklar, bör använda denna ingång.

Magasinering i garaget
All typ av magasinering är förbjuden i garaget.

Plats

För en detaljerad layout av garaget och för att hitta de avsedda platserna för moped-/motorcykelparkering, klicka här för att se garage-kartan.
Garagekartan

 

Se till att du parkerar på din tilldelade plats för att undvika problem. Om du ser något ovanligt eller bilar som inte borde vara där, meddela oss omedelbart.

Parkeringsriktlinjer för leverantörer

Plats:
Dedikerade parkeringsplatser för leverantörer finns på Planetgatan inom Uni3 campus. Dessa platser är reserverade specifikt för leverantörer som är på plats för att utföra arbete.

Innan parkering måste leverantörer besöka Front Desk för att erhålla ett tillfälligt parkeringstillstånd. Detta tillstånd bör vara tydligt synligt inuti fordonet för att undvika missförstånd.

Tid och återlämning:
Parkeringslappen är giltig under tiden som leverantören arbetar på Uni3. När arbetet är slutfört måste tillståndet återlämnas till Front Desk.

Om du inte följer riktlinjerna:
Det är viktigt att se till att parkeringstillståndet är synligt i fordonet. Att inte visa tillståndet eller parkera utan ett kan resultera i en bot.

Regler som gäller i Uni3´s garage

  • Av säkerhetsskäl måste alla gående använda entréer som är avsedda för fotgängare på entréplan.
  • Alla cyklar, ska enligt Transportstyrelsen, använda cykelentrén i GIC 1 (cyklar och de flesta elscootrar).
  • Alla motorfordon, ska enligt Transportstyrelsen, använda bilentrén (bilar, motorcyklar, mopeder).
  • Avsedda placeringskort som är placerade inne i fordonen fungerar med distansläsaren.
  • Parkering är endast tillåten på anvisade platser.
  • All typ av magasinering är förbjuden i garaget.
  • Parkering av fordon, förutom på förhyrda parkeringsplatser, är endast tillåten under dina arbetstimmar.